• Tùy chọn
Hướng dẫn gia hạn tài liệu

B1: Bạn đọc phải đăng nhập tài khoản thư viện mới có thể thực hiện gia hạn

B2: Tại menu bạn đọc, chọn mục “ Sách đang mượn”

B3: Sau đó tick chọn gia hạn tài liệu

 


Màn hình gia hạn tài liệu online