• Tùy chọn
Danh mục 1 tài liệu
Danh mục tài liệu
Tai mũi họng (Dùng Cho Đào Tạo Bác Sĩ Đa Khoa)

Cuốn sách Tai Mũi Họng viết cho đào tạo bác sĩ đa khoa phạc vụ ở các tuyến cơ sở. Biên soạn cuốn sách này do tập thể các GS, PGS, TS có nhiều kinh nghiệm của Bộ môn Tai Mũi Họng trường Đại học Y Hà Nội. Nội dung gồm 26 bài. Mỗi bài đều có mục tiêu, nội dung và phần tự lượng giá. Nội dung của cuốn sách là những kiến thức cơ bản, chủ yếu dùng để giảng dạy cho sinh viên Y5 luân khoa. Đây là những kiến thức cần thiết nhất cho một bác sĩ đa khoa lúc hành nghề tại các tuyến y tế cơ sở, kèm thêm một số