• Tùy chọn
Danh mục 5 tài liệu
Danh mục tài liệu
Dược học cổ truyền

Tài liệu “Dược học cổ truyền” là sách giáo khoa dùng cho sinh viên ngành dược. Mục tiêu cung cấp cho sinh viên những hiểu biết chung cơ bản về công tác dược liệu; các nhóm họp chất có nhiều ứng dụng trị liệu thường gập trong dược liệu, nguyên tắt của các phương pháp định tính và định lượng chúng; nguồng gốc, phân bố, đặt điểm thực vật, thành phần hóa học, phương pháp định tính và định lượng, tác dụng sinh học và công dụng của một số dược liệu quan trọng thông dụng.

Dược lâm sàng

Sách DƯỢC LÂM SÀNG (sách dùng đào tạo dược sĩ đại học) nội dung gồm 16 chương: “Bài mở đầu” giới thiệu môn học và những bước cần làm với dược sĩ lâm sàng để đạt được mục tiêu sử dụng thuốc hợp lý. Các kiến thức cơ bản cần cho hoạt động của dược sĩ lầm sàng được nêu trong 15 chương

Dược Liệu Học tập 1

Tài liệu “Dược liệu học” là sách giáo khoa dùng cho sinh viên ngành dược. Mục tiêu cung cấp cho sinh viên những hiểu biết chung cơ bản về công tác dược liệu; các nhóm họp chất có nhiều ứng dụng trị liệu thường gập trong dược liệu, nguyên tắt của các phương pháp định tính và định lượng chúng; nguồng gốc, phân bố, đặt điểm thực vật, thành phần hóa học, phương pháp định tính và định lượng, tác dụng sinh học và công dụng của một số dược liệu quan trọng thông dụng.

Dược Liệu Học tập 2

Tài liệu “Dược liệu học” là sách giáo khoa dùng cho sinh viên ngành dược. Mục tiêu cung cấp cho sinh viên những hiểu biết chung cơ bản về công tác dược liệu; các nhóm họp chất có nhiều ứng dụng trị liệu thường gập trong dược liệu, nguyên tắt của các phương pháp định tính và định lượng chúng; nguồng gốc, phân bố, đặt điểm thực vật, thành phần hóa học, phương pháp định tính và định lượng, tác dụng sinh học và công dụng của một số dược liệu quan trọng thông dụng.

PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN THUỐC CỔ TRUYỀN

Hiện nay thuốc cổ truyền đã và đang trở thành một xu hướng phát triển mạnh, không những ở nước ta mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Một trong những yếu tố quan trọng làm thuốc cổ truyền phát huy tác dụng đó là phương pháp chế biến