• Tùy chọn
Danh mục 40 tài liệu
Danh mục tài liệu

Sort By:

Nguyễn Thị Gái

HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỨC KHỎE NÂNG CAO KHẢ NĂNG TỰ QUẢN LÝ CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2( Luận văn thạc sĩ điều dưỡng)

HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỨC KHỎE NÂNG CAO KHẢ NĂNG TỰ QUẢN LÝ CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2( Luận văn thạc sĩ điều dưỡng) / Nguyễn Thị Gái .- Tp HCM : In Bạc Liêu, 2017 .- 105tr. : ảnh minh họa ; 29cm. .-( Y học)

Huỳnh Văn Tám

KHẢO SÁT KIẾN THỨC,THÁ ĐỘ,THỰC HÀNH,PHÒNG,CHỐNG LÂY NHIỄM HIV/AIDS CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHÁNH LÂM, HUYỆN U MINH TỈNH CÀ MAU( luận văn chuyên khoan cấp 1)

KHẢO SÁT KIẾN THỨC,THÁ ĐỘ,THỰC HÀNH,PHÒNG,CHỐNG LÂY NHIỄM HIV/AIDS CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHÁNH LÂM, HUYỆN U MINH TỈNH CÀ MAU( luận văn chuyên khoan cấp 1) / Huỳnh Văn Tám .- Bạc Liêu : In Bạc Liêu, 2011 .- 56tr. ; 29cm. .-( Y học)

Ngô Thanh Liêm

KHẢO SÁT KIẾN THỨC,THÁI ĐỘ,THỰC HÀNH CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI VỀ PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM VÀ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỒNG DÂN,TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1)

KHẢO SÁT KIẾN THỨC,THÁI ĐỘ,THỰC HÀNH CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI VỀ PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM VÀ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỒNG DÂN,TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1) / Ngô Thanh Liêm .- Bạc Liêu : In Bạc Liêu, 2011 .- 62tr. ; 29cm. .-( Y học)

Lê Văn Sơn

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN HÚT THUỐC LÁ Ở NAM HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC BẠC LIÊU TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2009( luận văn chuyên khoa cấp 1)

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN HÚT THUỐC LÁ Ở NAM HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC BẠC LIÊU TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2009( luận văn chuyên khoa cấp 1) / Lê Văn Sơn .- Cần Thơ : in Cần Thơ, 2009 .- 65tr. ; 29cm. .-( Y học)

Từ Minh Cường

KHẢO SÁT VỀ KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG,CHỐNG BỆNH LAO CỦA ĐỐI TƯỢNG TRÊN 40 TUỔI,TẠI XÃ PHONG THẠNH TÂY B,HUYỆN PHƯỚC LONG,TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1)

KHẢO SÁT VỀ KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG,CHỐNG BỆNH LAO CỦA ĐỐI TƯỢNG TRÊN 40 TUỔI,TẠI XÃ PHONG THẠNH TÂY B,HUYỆN PHƯỚC LONG,TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1) / Từ Minh Cường .- Bạc Liêu : In Bạc Liêu, 2011 .- 46tr. ; 29cm. .-( Y học)

Trần Thanh Tùng

KIẾN THỨC PHÒNG,CHĂM SÓC TRẺ EM TIÊU CHẢY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI XÃ VĨNH HẬU HUYỆN HÒA BÌNH,TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1)

KIẾN THỨC PHÒNG,CHĂM SÓC TRẺ EM TIÊU CHẢY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI XÃ VĨNH HẬU HUYỆN HÒA BÌNH,TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1) / Trần Thanh Tùng .- Bạc Liêu : In Bạc Liêu, 2011 .- 47tr. ; 29cm. .-( Y học)

Nguyễn Văn Ảnh

KIẾN THỨC THÁI ĐỘ,THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA NHÓM NGƯỜI CÓ ĐỘ TUỔI 13 ĐẾN 21 TẠI XÃ VĨNH MỸ B,HUYỆN HÒA BÌNH TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1)

KIẾN THỨC THÁI ĐỘ,THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA NHÓM NGƯỜI CÓ ĐỘ TUỔI 13 ĐẾN 21 TẠI XÃ VĨNH MỸ B,HUYỆN HÒA BÌNH TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1) / Nguyễn Văn ảnh .- Bạc Liêu : In Bạc Liêu, 2011 .- 51tr. ; 29cm. .-( Y học)

Lâm Kim Liêu

KIẾN THỨC THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP BẠC LIÊU VỀ PHÒNG CHỐNG CÚM A/H1N1 NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1)

KIẾN THỨC THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP BẠC LIÊU VỀ PHÒNG CHỐNG CÚM A/H1N1 NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1) / Lâm Kim Liêu .- Bạc Liêu : In Bạc Liêu, 2011 .- 29tr. ; 29cm. .-( Y học)

Nguyễn Minh Hoàng

KIẾN THỨC,THÁI ĐỘ,THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG CHỐNG SỐT DENGUE SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ LONG ĐIỀN ĐÔNG,HUYỆN ĐÔNG HẢI,TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1)

KIẾN THỨC,THÁI ĐỘ,THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG CHỐNG SỐT DENGUE SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ LONG ĐIỀN ĐÔNG,HUYỆN ĐÔNG HẢI,TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1) / Nguyễn Minh Hoàng .- Bạc Liêu : In Bạc Liêu, 2011 .- 50tr. ; 29cm. .-( Y học)

Trần Tuấn Khí

KIẾN THỨC,THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG BỆNH PHONG CỦA BỆNH NHÂN PHÒNG TỈNH BẠC LIÊU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1)

KIẾN THỨC,THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG BỆNH PHONG CỦA BỆNH NHÂN PHÒNG TỈNH BẠC LIÊU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1) / Trần Tuấn Khí .- Bạc Liêu : In Bạc Liêu, 2011 .- 52tr. ; 29cm. .-( Y học)

Đỗ Văn Trương

KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ-THỰC HÀNH CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI ĐIỀU TRỊ TẠI TỔ LAO THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1)

KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ-THỰC HÀNH CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI ĐIỀU TRỊ TẠI TỔ LAO THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1) / đỗ Văn Trương .- Bạc Liêu : In Bạc Liêu, 2011 .- 57tr. ; 29cm. .-( Y học)

Võ Văn Trạng

KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ-THỰC HÀNH VỀ KIỂM SOÁT TĂNG HUYẾT ÁP CỦA BỆNH NHÂN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH XÁ QUÂN Y TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1)

KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ-THỰC HÀNH VỀ KIỂM SOÁT TĂNG HUYẾT ÁP CỦA BỆNH NHÂN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH XÁ QUÂN Y TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1) / Võ Văn Trạng .- Bạc Liêu : In Bạc Liêu, 2011 .- 50tr. ; 29cm. .-( Y học)

Trang