• Tùy chọn
Hướng dẫn đặt mượn tài liệu

B1: Bạn đọc phải đăng nhập tài khoản thư viện mới có thể thực hiện đặt tài liệu

B2: Tại màn hình chi tiết tài liệu, bạn đọc chọn Tab đăng ký mượn

B3: Sau đó khai báo ngày, giờ đến lấy tài liệu, và nhấp nút “Đăng ký”

 Màn hình đăng ký đặt mượn tài liệu

Sau khi « Đăng ký mượn » thành công, bạn đọc xuất trình thẻ sinh viên/ nhân viên tại quầy cho nhân viên thư viện và lấy tài liệu đúng hẹn;

Lưu ý: Sau 48h, nếu bạn đọc không đến lấy tài liệu thì lượt đăng ký sẽ bị hủy.