• Tùy chọn
Danh mục 1 tài liệu
Danh mục tài liệu
Dengue Xuất Huyết

Cuốn sách Dengue Xuất Huyết cung cấp những kiến thức cần biết về bệnh sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra, giúp các cán bộ chuyên ngành một số kinh nghiệm phòng chống dịch Dengue xuất huyết đã được đúc kết tại Việt Nam từ 1960 đến nay.