• Tùy chọn
Danh mục 5 tài liệu
Danh mục tài liệu

Sort By:

Phạm Thị Huyền Trang

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẠC LIÊU( Luận văn thạc sĩ dược học)

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẠC LIÊU( Luận văn thạc sĩ dược học) / Phạm Thị Huyền Trang .- Tp HCM : In Bạc Liêu, 2015 .- 66tr. ; 29cm. .-( Y học)

Huỳnh Trọng Vinh

KHẢO SÁT TỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VỀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠC LIÊU THEO NGUYÊN TẮC GDP( luận văn chuyên khoa cấp 1)

KHẢO SÁT TỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VỀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠC LIÊU THEO NGUYÊN TẮC GDP( luận văn chuyên khoa cấp 1) / Huỳnh Trọng Vinh .- Bạc Liêu : In Bạc Liêu, 2011 .- 57tr. ; 29cm. .-( Y học)

Bùi Thanh Liêm

MÔ TẢ THỰC TRẠNG NGÀNH NGHỀ DƯỢC TƯ NHÂN TẠI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1)

MÔ TẢ THỰC TRẠNG NGÀNH NGHỀ DƯỢC TƯ NHÂN TẠI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2011( luận văn chuyên khoa cấp 1) / Bùi Thanh Liêm .- Bạc Liêu : In Bạc Liêu, 2011 .- 71tr. ; 29cm. .-( Y học)

Trần Thị Mỹ Thanh

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT LUTEIN VÀ TIÊU CHUẨN HÓA CAO CHIẾT TỪ CÚC VẠN THỌ(Tagets erecta L., Asteraceae, luận văn thạc sĩ dược học)

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT LUTEIN VÀ TIÊU CHUẨN HÓA CAO CHIẾT TỪ CÚC VẠN THỌ(Tagets erecta L., Asteraceae, luận văn thạc sĩ dược học) / Trần Thị Mỹ Thanh .- Tp HCM : In Bạc Liêu, 2014 .- 78tr. ; 29cm. .-( Y học)

Nguyễn Lê Tuyết Dung

PHÂN LẬP CHẤT ĐỐI CHIẾU VÀ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM CÂY KIM LUÔNG( Capparis micracantha DC., Capparaceae, luận văn thạc sĩ dược học)

PHÂN LẬP CHẤT ĐỐI CHIẾU VÀ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM CÂY KIM LUÔNG( Capparis micracantha DC., Capparaceae, luận văn thạc sĩ dược học) / Nguyễn Lê Tuyết Dung .- Tp HCM : In Bạc Liêu, 2014 .- 80tr. ; 29cm. .-( Y học)